“Τέλος στην φτώχεια, επανάκτηση εμπιστοσύνης” – Η Παγκόσμια Τράπεζα βουτάει στο Blockchain

“Τέλος στην φτώχεια, επανάκτηση εμπιστοσύνης” – Η Παγκόσμια Τράπεζα βουτάει στο Blockchain

Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή πολυεθνική τράπεζα στον κόσμο ξεκινάει ένα νέο έργο, αναπτύσσοντας ένα κέντρο έρευνων για την χρήση της τεχνολογίας Blockchain, ώς ένός μέσου που μπορεί να βελτιώσει την διακυβέρνηση και τις κοινωνικές εξελίξεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η...