Τι κάνει το Bitcoin πολύτιμο;

Τι κάνει το Bitcoin πολύτιμο;

 

Ενώ τα κρατικά νομίσματα παίρνουν την αξία τους από τις κυβερνήσεις που τα υποστηρίζουν, άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός, έχουν από μόνα τους αξία. Το Bitcoin διαφέρει όμως στο ότι δεν είναι παγκοσμίως αποδεκτό, με περιορισμούς σχετικά με το που και πως mπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αν και δεν υποστηρίζονται από μια κυβέρνηση ούτε και είναι πολύτιμα από μόνα τους, τα bitcoins χρησιμοποιούνται ως αντίτιμο για προϊόντα και υπηρεσίες, όπως και τα κανονικά νομίσματα.

Το Bitcoin παίρνει την μοναδική αξία του από το γεγονός πως παρά την έλλειψη επίσημης υποστήριξης και ευρέας αποδοχής, έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα στο οποίο πολλοί ανθρώποι είναι πρόθυμοι να κάνουν συναλλαγές με αυτό, και ολοένα και περισσότεροι έμποροι το δέχονται ώς μέσο πληρωμής. Επιπλέον, πολλοί το αντιλαμβάνονται ως πιό πολύτιμο ή πιο χρήσιμο από άλλα νομίσματα, από την άποψη πως είναι μία καλύτερη επιλογή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως τις ψηφιακές συναλλαγές και διεθνείς μεταφορές χρημάτων. Επίσης, επειδή υπάρχει όριο στον συνολικό αριθμό bitcoins που θα υπάρξουν ποτέ, το Bitcoin δεν μπορεί να χάσει αξία λόγω πληθωρισμου, όπως άλλα νομίσματα. Ένα τελευταίο πλεονέκτημα του Bitcoin είναι γνωστό ως “αντίσταση λογοκρισίας”, το οποίο είναι η ικανότητα του να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές που άλλα μέσα πληρωμής δεν θα δέχοντουσαν για λόγους λογοκρισίας.

Εν συντομία λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα του τι κάνει το Bitcoin πολύτιμο είναι για τους λόγους που και άλλα νομίσματα είναι πολύτιμα, αλλά και για αυτά στα οποία διαφέρει από τα άλλα νομίσματα.