Τι είναι το Blockchain;

Τι είναι το Blockchain;

 

To Bitcoin βασίζεται πάνω σε έναν σύστημα διανεμημένου κατάλογου, ευρύτερα γνωστού ώς το Blockchain. Η τεχνολογία Βlockchain είναι η πιό μεγάλη καινοτομία που σχετίζεται με το Bitcoin, με αμέτρητες επιχειρήσεις να εξερευνούν πως μπορούν να την χρησιμοποιήσουν για να αποκομίσουν όφελος από τις δυνατότητες που προσφέρει.

Τι είναι το Βlockchain;

Η βασική δύναμη της τεχνολογίας Βlockchain είναι η ικανότητα να διανέμει δεδομένα. Επειδή ένα Blockchain είναι διανεμημένο σε όλους τους κόμβους ή τους προσωπικούς υπολογιστές που αποτελούν το δίκτυο, ο όρος ‘Βlockchain’ συχνά αντικαθίσταται από τον όρο ‘τεχνολογία διανεμημένου καταλόγου’ (distributed ledger technology). Μία βάση δεδομένων Βlockchain δεν αποθηκεύεται σε μία μοναδική τοποθεσία, αλλά σε πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα. Στην περίπτωση του Bitcoin, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές. Με αυτό το τρόπο, είναι αδύνατον αυτή η τεχνολογία να ελεγχθεί από μία κεντρική αρχή ή ομάδα, ούτε και μπορεί κανείς να προσβάλλει ένα blockchain και να αλλάξει τα στοιχεία της βάσης δεδομένων.

To δίκτυο ενός Blockchain αυτόματα επαληθεύει τον εαυτό του σε τακτά χρονικά διαστήματα, δημιουργώντας ένα σύστημα αυτό-ελέγχου το οποίο διαβεβαιώνει την εγκυρότητα των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό. Ομάδες αυτών των δεδομένων είνα γνωστές ώς ‘Blocks‘, και εφόσον αυτά τα blocks είναι συνδεδεμένα κρυπτογραφικά, τα δεδομένα που περιέχουν ‘εντοιχίζονται’ και δύσκολα πλέον μπορούν να μετατραπούν. Η αλλαγή οποιοδήποτε δεδομένου μέσα σε ένα Blockchain θα χρειαζόταν μια τεράστια ποσότητα υπολογιστικής δύναμης, το οποίο καθιστά το blockchain ουσιαστικά απαράβατο.

Ένα σημαντικό μειονέκτημα ενός Blockchain σε σχέση με άλλους τύπους βάσεων δεδομένων, είναι ότι η διανεμημένη φύση του συστήματος χρειάζεται συνεχόμενη υπολογιστική ισχύ από πολλαπλές πηγές για να συντηρηθεί.

Όπως και το Bitcoin, η εφεύρεση του Blockchain πιστώνεται συνήθως στο μυστηριώδες πρόσωπο ή ομάδα με τον όνομα Satoshi Nakamoto. Στην πραγματικότητα όμως η ιδέα ενός κοινώς διανεμημένου καταλόγου πρωτοεμφανίστκε σε μία ερευνητική εργασία του 1976 με το όνομα “New Directions in Cryptography.” Για πολλά χρόνια η ιδέα ακουγόταν πολύ περίπλοκη, αλλά όταν επιτέλους εφαρμόστηκε στην δημιουργία του Bitcoin, τα πλεονεκτήματα και η ασφάλεια που προσέφερε η τεχνολογία έγιναν φανερά.

Σήμερα, νέες χρήσεις για την τεχνολογία Blockchain βρίσκονται σε ανάπτυξη από εταιρείες όπως η Microsoft και η Deloitte, οι οποίες πιστέυουν πως η αποκεντρωμένη και αξιόπιστη φύση της τεχνολογίας αυτής έχει τεράστια προοπτική, όχι μόνο στα ψηφιακά νομίσματα. Τους τελευταίους μήνες, ακόμα και κυβερνήσεις χωρών άρχισαν να μελετούν τρόπους να αξιοποιήσουν την τεχνολογία Blockchain.

Μόνο ο χρόνος μπορεί να δείξει που μπορεί να φτάσει η τεχνολογία Βlockchain. Λαμβάνοντας υπόψιν τις τωρινές ενδείξεις, είναι σίγουρο πως θα χρησιμοποιηθεί ευρέως σε χιλιάδες επαγγέλματα και επιχειρήσεις, αλλάζοντας τον τρόπο που ζούμε.