Το Dandelion είναι μία λύση για την αύξηση της ιδιωτικότητας του Bitcoin, του οποίου οι προγραμματιστές αποκάλυψαν ένα νέο πλάνο δράσεων για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που είχαν ανακαλυφθεί με τον κώδικα του.

Η έναρξη του έργου έχει γίνει από τον Ιανουάριο, με σκοπό την ρύθμιση του πρωτόκολλου πληρωμών του δικτύου ώστε να αποκρύπτει την αρχική IP διεύθυνση πίσω από μία συναλλαγή. Ο τρόπος για να το καταφέρει αυτό είναι με την διάσπαση της κάθε συναλλαγής σε δύο κομμάτια, τα οποία οι προγραμματιστές βάφτισαν ώς “κοτσάνι” και “ανθός”. Το “κοτσάνι” είναι η ίδια η συναλλαγή, ενώ ο “ανθός” είναι η μέθοδος κάλυψης που πραγματοποιείται μετά το γεγονός.

Η πρόταση είχε εξεταστεί τον Ιούνιο για να εφαρμοστεί ώς Bitcoin Improvement Protocol (BIP), αλλά ανακαλύφθηκαν κάποια θέματα με τον κώδικα, τα οποία και καθυστερήσαν την ανάπτυξη του. Όπως αναφέρει ο Greg Maxwell, που συνεισφέρει στο Bitcoin Core, διάφορα σφάλματα στο Dandelion θα μπορούσε να οδηγήσουν στην άρση της ανωνυμίας που προσφέρει, με την πάροδο του χρόνου.

Τώρα, η ομάδα του Dandelion παρουσίασε μία νέα στρατηγική για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, όμως ενα αναβαθμισμένο BIP για το Dandelion είναι ακόμα σε αρκετό βάθος χρόνου.

“Δεν έχουμε ακόμα συμπεριλάβει αρκετά πράγματα, οπότε αυτή η ανακοίνωση δεν περιέχει ένα νέο BIP. Απλώς κοινοποιήσαμε τα βήματα που σχεδιάζουμε να κάνουμε πριν από ένα αναβαθμισμένο BIP,” δήλωσε η Giulia Fanti, μία από τους προγραμματιστές του έργου.