Η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, Deutsche Bank, έδωσε στην δημοσιότητα μία έρευνα που έκανε σχετικά με την χρηστικότητα της τεχνολογίας DLT (Distributed Ledger Technology), ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή, την τεχνολογία Blockchain. Η έρευνα αναλύει τομείς όπως χρήση για πληρωμές, την ασφάλεια που παρέχει και την ταχύτητα των συναλλαγών.

Οι ερευνητές από την Deutsche Bank αναφέρουν στην έρευνα, πως η τεχνολογία “προσφέρει ενα αριθμό πλεονεκτημάτων λόγω της διανεμημένης φύσης των δεδομένων“. Επίσης, προβλέπουν τις πιθανές ευκαιρίες καθώς και τις πρακτικές δυσκολίες της εφαρμογή της τεχνολογίας DLT στον τομέα των τραπεζικών συναλλαγών.

Η έρευνα κυκλοφόρησε μόνο στην Γερμανική γλώσσα, με ένα μικρό επεξηγηματικό κείμενο στα Αγγλικά. Σε αυτό το κείμενο, η κεντρική τράπεζα αναφέρει πως δεν βλέπει έναν ρόλο για την τεχνολογία DLT στις πληρωμές από καταναλωτές. Το κείμενο αναφέρει

The Bundesbank’s experts see little prospect of DLT being put to widespread use in the field of individual and retail payments given the current state of the art. Particularly for payments within the euro area, they argue, the systems in operation have already been optimised for fast transfers and require a minimum of reconciliation, besides being able to process millions of transactions with ease every day.”

“Οι ειδικοί της ομοσπονδιακής τράπεζας βλέπουν μικρή προοπτική σε ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας DLT στον τομέα των προσωπικών και καταναλωτικών πληρωμών, δεδομένου την τωρινή της κατάσταση. Συγκεκριμένα για πληρωμές εντός της Ευρωπαϊκής περιοχής, υποστηρίζουν πως τα συστήματα σε λειτουργία έχουν ήδη αναβαθμιστεί για γρήγορες συναλλαγές και απαιτούν το ελάχιστο για συνδιαλαγή, εκτός απο το να είναι ικανά να επεξεργαστούν εκατομμύρια συναλλαγές με άνεση κάθε μέρα.”

Πέραν από αυτό, η έρευνα επίσης αναφέρει πως βλέπουν μία πιθανή εφαρμογή της τεχνολογίας DLT σε περιπτώσεις που οι χρήστες πρέπει να στείλουν τα κεφάλαια τους μέσω πολλαπλών ενδιάμεσων καναλιών.

“Οι διεθνείς πληρωμές συχνά διεκπεραιώνονται μέσω διασυνδεδεμένων τραπεζικών δικτύων, όπου μια τράπεζα έχει μία επιχειρηματική σχέση με ένα άλλο χρηματοδοτικό ινστιτούτο, το οποίο λειτουργεί εντός της νομισματικής επικράτιας που σκοπεύει να διεκπεραιώσει πληρωμές. Για πληρωμές σαν αυτές, η τεχνολογία DLT θα μπορούσε να εξορθολογίσει την διαδικασία και να προσφέρει γρηγοτότερες και φθηνότερες διεκπεραιώσεις για τον τελικό χρήστη.”

Οι ερευνητές της κεντρικής τράπεζας είναι ακόμα πιό επιφυλακτικοί σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών. Αυτό είναι άξιο αναφοράς, μιάς και η Deutsche Bank έχει στο παρελθόν δοκιμάσει μια σειρά εμπορικών συναλλαγών μέσω τεχνολογίας Blockchain με το συναλλακτήριο Deutsche Börse.

Περιληπτικά η έρευνα αναφέρει πως “είναι αβέβαιο κατά πόσο η τεχνολογία DLT παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική ασφάλεια, αποδοτικότητα, χαμηλό κόστος και ταχύτητα.”

Για τους περισσότερους, τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν τα αναμενόμενα για μία από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου. Είναι φυσιολογικό να είναι αντίθετοι με την χρήση της τεχνολογίας DLT, δεδομένου της αποκεντρωτικής φύσης που προσφέρει. Άλλωστε, καμία άλλη τεχνολογία τα τελευταία 150 χρόνια δεν έχει απειλήσει να εκθρονίσει τον έλεγχο των τραπεζών.